Programmabegroting 2019-2022

Veiligheid

Een veilige samenleving in Ede.

Lasten, baten en saldo

x 1.000

Lasten

€ 11.276

2,7 %

Baten

€ 1.213

0,3 %