Programmabegroting 2019-2022

Preventieve ondersteuning

Preventieve inzet draagt bij aan een leefbaar en levendig Ede; gezonde en zelf- en samenredzame inwoners en Edese kinderen en jongeren zijn goed voorbereid op deelname aan de samenleving.

Lasten, baten en saldo

x 1.000

Lasten

€ 26.836

6,4 %

Baten

€ 3.602

0,9 %