Programmabegroting 2019-2022

De inzet van het Investeringsfonds Impuls Ede

Speerpunt Gezond en duurzaam voedsel voor iedereen (programma Food)

Ede heeft zich in de afgelopen jaren op de kaart gezet als gemeente die voorop loopt met voedselbeleid. Veel is bereikt, maar er is ook nog veel te verzilveren. Food is in de volgende fase terechtgekomen. Zowel op economisch als op sociaal-maatschappelijk gebied bevinden we ons in de rendementsfase. Gezien het bestuursakkoord kiezen we om de huidige ambities door te zetten en - met minimaal de huidige intensiteit - te verzilveren waar de voorgaande bestuursperiode op is ingezet. De bestaande samenwerking met de andere speerpunten als ook met de strategische partners willen wij voortzetten. Continuering van de inzet op Food vergroot de impact van de integrale ambitie van Ede voor de eigen inwoners. Met Food houden we Ede onderscheidend en blijven we koploper.