Programmabegroting 2019-2022

Financieel verloop van het Investeringsfonds

De koopkracht van het fonds bedraagt € 14,6 miljoen in de periode 2019-2022 (Meerjarenbeleidsvisie 2019-2022). In onderstaande tabel is aangegeven, hoe het verloop van aankomend jaar is voorzien.

Investeringsfonds Impuls Ede

 bedragen x € 1.000

Omschrijving

Begroot
2018

Verwacht
2018

Aanvraag
2019

Food, landbouw en WFC

Gezond en duurzaam voedsel voor iedereen

822

822

777

Landelijk gebied als proeftuin

1.171

1.171

860

Kennishart van Foodvalley (KennisAs)

335

255

302

WFC

200

200

450

2.528

2.448

2.389

Duurzaamheid en natuur

Ede Energieneutraal 2050

810

Behoud, herstel en ontwikkeling biodiversiteit

403

Naar een klimaatrobuust Ede

135

756

756

1.348

Overig inclusief aflopende programma's

Levendig Centrum

692

692

675

Economie (revitalisering)

50

50

90

Citymarketing

356

356

256

Evenementen

443

270

Verkabeling hoogspanningslijnen

200

60

620

1.741

1.428

1.641

Totaal

5.025

4.632

5.378