Programmabegroting 2019-2022

Kwaliteit leefomgeving

Binnen het programma Kwaliteit Leefomgeving werken we aan de openbare ruimte, waarbij we de bewoners van Ede op verschillende manieren betrekken.

Lasten, baten en saldo

x 1.000

Lasten

€ 34.398

8,3 %

Baten

€ 14.815

3,6 %