Programmabegroting 2019-2022

Maatschappelijke voorzieningen

Inwoners kunnen zich optimaal ontplooien en ontwikkelen op het gebied van onderwijs, sport en cultuur.

Lasten, baten en saldo

x 1.000

Lasten

€ 23.390

5,6 %

Baten

€ 1.860

0,4 %