Programmabegroting 2019-2022

Ruimtelijke ontwikkeling

Een gemeente waar het fijn wonen, werken, en recreëren is voor de huidige inwoners en voor de toekomstige generaties.

Lasten, baten en saldo

x 1.000

Lasten

€ 105.094

25,2 %

Baten

€ 96.953

23,3 %