Programmabegroting 2019-2022

Economie, Arbeidsmarkt en Mobiliteit

Bevorderen van de economische ontwikkeling van Ede gericht op groei van werkgelegenheid en optimalisatie van het vestigingsklimaat. Naast bedrijven, ook voorzieningen bereikbaar houden en de verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers zo goed mogelijk borgen.

Lasten, baten en saldo

x 1.000

Lasten

€ 21.844

5,2 %

Baten

€ 18.566

4,5 %