Programmabegroting 2019-2022

Individuele ondersteuning

Inwoners in Ede hebben regie over hun eigen leven, doen mee naar vermogen, en krijgen indien nodig daarbij begeleiding en ondersteuning.

Lasten, baten en saldo

x 1.000

Lasten

€ 121.336

29,1 %

Baten

€ 28.622

6,9 %