Programmabegroting 2019-2022

Bestuur en Organisatie

Een goed functionerende lokale democratie, met een optimale dienstverlening aan inwoners en een solide financiële positie van de gemeente Ede.

Lasten, baten en saldo

x 1.000

Lasten

€ 72.248

17,3 %

Baten

€ 250.792

60,2 %