Programmabegroting 2019-2022

Ruimtelijke ontwikkeling

Indicatoren

Naam indicator

Meting

Meting

Meting

Meting

Streef-

2015

2016

2017

2018

waarde

Demografische druk

73,9

74,1

74,7

75,1

Depla-indicator. Percentage personen van 0 tot 19 jaar en 65 jaar of ouder ten opzichte van de beroepsbevolking (20-64 jaar).

Percentage gerealiseerde goedkope woningen in de totale woningbouwproductie

48

32

15

nnb

Minimaal 30

Gegevens over aantal goedkope huur- en koopwoningen nog niet bekend (verwachting maart/april 2018).

Aantal gereed gemelde nieuwe woningen

617 (587)

707 (684)

542 (524)*

nnb

Minimaal 400

Depla-indicator. Omdat recentere cijfers ontbreken is gekozen om hier de indicator 'aantal gereed gemelde nieuwe woningen' op te nemen. Bruto aantallen, tussen haakjes netto aantallen.* Inclusief zorgwoningen, deze zullen worden geduid in de Nota Woning Bouw Productie.

Percentage brongescheiden huishoudelijk afval

58

59,5

65

nnb

75

Met het nieuwe beleid van eind 2016 is de doelstelling van het huishoudelijk afval veranderd van afvalscheiding naar brongescheiden inzameling van huishoudelijk afval. Het verschil is de nascheiding bij de afvalenergiecentrale.

Percentage in Ede opgewekte duurzame energie

6,2%

6,20%

-

-

2020: 20

Het aandeel hernieuwbare energie als percentage van het totale energieverbruik in de gemeente.

Energiegebruik gebouwde omgeving (in Terajoule)

4.665

4.666

nnb

nnb

1,5% p/jr.

Gerealiseerde bijdrage aan CO2 reductie als gevolg van afvalbeheer

17.900

-

-

nnb

21.260

Aantal tonnen. De xls tool afvalbeheer CO2mpas van NVRD waarmee de CO2 reductie werd berekend werkt niet meer en er is geen nieuwere versie beschikbaar.

Functiewisselingen buitengebied

10

8

nnb

nnb

Aantal plannen in buitengebied waarbij woningen zijn gerealiseerd middels inzet van sloop van agrarische bebouwing.

Aanleg natuur- en landschapsontwikkeling

5

4

ca. 3

nnb

3

Aantal hectare gerealiseerde nieuwe landschapselementen.

Aantal actieve vrijwilligersgroepen Natuur & Landschap

-

-

3

nnb

3

Nieuwe indicator, eerste cijfers eind 2017.

Oordeel dienstverlening ruimtelijke procedures (rapportcijfer)

-

-

nnb

nnb

Nieuwe indicator, eerste cijfers eind 2017.

Aantal toeristische overnachtingen waarvoor toeristenbelasting wordt betaald

1.198.627

1.191.072

nnb

nnb

Berekening is gebaseerd op toeristenbelasting en forensenbelasting (overnachtingen door niet Edenaren in bezit van gemeubileerde woning, zoals stacaravan). Belastinggegevens 2017 zijn nog niet beschikbaar.

Oordeel toerist over toeristisch aanbod Ede

-

7,4

-

-

Indicator wordt vanaf 2016 driejaarlijks gemeten.