Programmabegroting 2019-2022

De inzet van het Investeringsfonds Impuls Ede

Speerpunt Levendig centrum

De ontwikkeling van Ede centrum is er tussen 1970 en 2010 op gericht geweest om te groeien naar een grootstedelijke voorziening. In dat streven is de oorspronkelijkheid van het centrum (genius loci) verloren gegaan. Geheel tegen de doelstelling (Ede centrum wordt een belangrijke regionale verzorgingsfunctie), is de Edenaar hierdoor afgehaakt. Door de crisis is het leegloopeffect versterkt. Ede heeft nu een relatief onpersoonlijk centrum waarop men niet trots is. In de afgelopen vier jaar is zo goed mogelijk, in samenwerking met Edenaren en directe stakeholders, een plan gemaakt hoe we het centrum zo aantrekkelijk kunnen maken, zodat Edenaren weer ambassadeurs worden en bijvoorbeeld ook de vele toeristen in het buitengebied vaker kiezen voor een dagje centrum. Een sterk hart verbonden met een groot en mooi buitengebied.
In de afgelopen vier jaar is een begin gemaakt met de uitvoering van dit plan. Het geloof ontstaat weer dat Ede centrum toch waardevol is. Partijen haken aan. Het winkelbestand wordt diverser en kwalitatief beter en er wordt weer gebouwd. Leegstand neemt af, bezoekersaantallen nemen toe en de waardering is, zeker na de opening van de nieuwe markt, gestegen. Door in te blijven zetten op het plan en in de komende vier jaar te investeren in een levendige, groene en aantrekkelijke binnenstad kan er weer een duurzame relatie ontstaan tussen Edenaren en hun centrum.