Programmabegroting 2019-2022

Van perspectiefnota naar begroting

Subsidieplafonds

Op diverse beleidsterreinen worden vanuit één budget aan meerdere subsidieaanvragers subsidies toegekend. Hierbij bestaat het risico van 'open einde financiering'.

Via het vaststellen van subsidieplafonds en het publiceren van deze plafonds met de daarbij behorende verdeelregels ontstaat de wettelijke basis om subsidieaanvragen af te wijzen als er geen (voldoende) budget meer is (artikel 4:25 Algemene wet bestuursrecht).

De Algemene subsidieverordening gemeente Ede (ASV) biedt daarbij de mogelijkheid om deze subsidieplafonds door het college van burgemeester en wethouders te laten vaststellen. Vervolgens worden de subsidieplafonds gepubliceerd.

 

bedragen x € 1

Subsidieregeling

Subsidieplafond 2019

Amateurkunst

181.900

Overige culturele aangelegenheden

28.300

Beeldende kunst en vormgeving

128.215

Instandhouding Erfgoed gemeente Ede

130.000

Sportactiviteiten Jeugd

90.600

Maatsch. inzet sportverenigingen

40.000

Sportevenementen

10.000

Zwemsport

17.300

Vrijetijdsactiviteiten jeugd

48.700

Kindervakantieactiviteiten

11.600

Hulp- en dienstverlening vrijwilligersorganisaties

5.700

Food (categorie 1: voedseleducatie)

20.000

Food (categorie 2: sociaal en gezond)

67.500