Programmabegroting 2019-2022

Ruimtelijke ontwikkeling

Woningmarkt

Wonen
In FoodValley-verband wordt verder gewerkt aan de uitvoering van de Regionale Woonagenda. Ede is trekker van het speerpunt Transformatielocaties en in dat kader wordt in het vierde kwartaal 2018 een onderzoek uitgevoerd naar transformatielocaties in Ede. Samen met Wageningen en Barneveld wordt een onderzoek gedaan naar middenhuur. We zien de druk op de woningmarkt toenemen en het realiseren van de opgave voor sociale huur wordt een uitdaging. Voor de woningbouwprogrammering (IPW) wordt gewerkt aan verdieping om meer zicht te krijgen op de kwalitatieve vraag. Daarnaast wordt onderzocht hoe we goedkope en betaalbare woningen bij de juiste doelgroep terecht kunnen laten komen en naar mogelijkheden om deze woningen duurzaam beschikbaar te houden voor de doelgroep.