Programmabegroting 2019-2022

Financieringen (Treasuryparagraaf)

Beleid

Het Treasurystatuut bevat de vastlegging van de structuur, inrichting en het beleid van het risicobeheer. Ede is verplicht banktegoeden boven € 3,1 miljoen te storten bij het Rijk tegen een rentevergoeding van 0% (peilmoment september 2018).