Programmabegroting 2019-2022

Financieringen (Treasuryparagraaf)

Rentevisie

De ontwikkeling van de rentepercentages wordt nauwlettend gevolgd. We zien dat de economie in algemene zin groeit. De huizenmarkt laat een sterke opwaartse curve zien. Waar de Verenigde Staten al langere tijd zijn rentes heeft verhoogd zien we dat Europa geen haast maakt haar rentes te verhogen. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft aangegeven haar opkoopprogramma eind 2018 te stoppen. Daarnaast heeft de ECB aangekondigd dat de rentes niet zullen stijgen tot de zomer van 2019. De verwachting is dat rentes nadien wel opwaarts zullen gaan. Tevens zal de man die verantwoordelijk is voor dit monetair beleid, de voorzitter Draghi van de ECB, in oktober aftreden. Naar verwachting zullen er dan nog (meer) veranderingen in het beleid plaatsvinden met als mogelijk gevolg een rentestijging.

Omschrijving

Rekening
2016

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Korte rente (geldmarkt: financiering tot 1 jaar) maands

-0,24 %

-0,34 %

0,25 %

0,50 %

Lange rente (kapitaalmarkt: financiering ≥ 1 jaar)

0,89 %

1,07 %

1,50 %

1,75 %