Programmabegroting 2019-2022

Actualisatie 2018

Programma 1 - Maatschappelijke voorzieningen

Exposeum   200.000 V

In de gemeentelijke begroting staat een bedrag van € 250.000 ten behoeve van de exploitatie van een eventueel Exposeum in de Frisokazerne. De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders de opdracht gegeven een procesvoorstel te doen waarbij de gemeenteraad tot nieuwe kaders komt voor de gewenste invulling van de Frisokazerne. De kosten voor het proces om te komen tot een nieuwe invulling kost in 2018 circa € 50.000. Per saldo valt een bedrag van € 200.000 vrij.

Onderhoud Sportvelden   100.000 N

Het aantal kunstgrasvelden is gegroeid. Onderhoud van kunstgras is noodzakelijk om de gedane investeringen in kunstgras goed te behouden en de verwachte levensduur ook waar te maken. Via marktconsultatie is gebleken dat het onderhoudsbudget van vastgoed nu onder de marktprijs ligt. De overschrijding is € 100.000.