Programmabegroting 2019-2022

Actualisatie 2018

Programma 5 - Ruimtelijke ontwikkeling

Afval   € 230.000 V
  verrekenen met reserve € 230.000 N
De afrekening aanneemsom ACV 2017 is € 90.000 lager dan geraamd en er is een hogere opbrengst afvalstoffenheffing van € 140.000 door meer aansluitingen. Het totale voordeel van € 230.000 wordt verrekend met de reserve Afval.