Programmabegroting 2019-2022

Actualisatie 2018

Programma 4 - Economie, Arbeidsmarkt en Mobiliteit

Economie/Retailvisie   € 140.000 V
In januari 2017 heeft de gemeenteraad € 350.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het in de Retailvisie opgenomen actieprogramma. De subsidieregeling Dorps- en Wijkwinkelcentra loopt naar verwachting. De door ons veronderstelde voortgang in fondsvorming en transformatieopgave blijft echter achter. De uitgaven hiervoor zijn erg afhankelijk van initiatieven van ondernemers. Voor het restant van 2018 voorzien we geen initiatieven die een impuls nodig hebben, waardoor verwacht wordt dat dit budget vrij kan vallen.