Programmabegroting 2019-2022

Actualisatie 2018

Programma 6 - Veiligheid

VGGM         € 365.000 V
De Jaarrekening 2017 van de VGGM sluit met een positief saldo van € 2,9 miljoen. Dit voordeel wordt, na diverse reserveringen, verdeeld over de deelnemende gemeenten. Voor Ede betekent dit een meevaller van € 365.000.

Conventionele explosieven                        neutraal
In 2018 zijn de opsporingswerkzaamheden naar niet gesprongen explosieven in de projecten Veluwse Poort en World Food Center voortvarend opgepakt. Daarnaast zijn aanzienlijke kosten gemaakt door de bomruiming op deelgebied Maurits Noord binnen de Veluwse Poort, dit was niet voorzien. Voorstaande leidt tot een overschrijding van € 430.000. Hiervan wordt 70% gesubsidieerd door het Rijk (hogere opbrengst van € 301.000). De overige 30% wordt gedekt binnen de betreffende projecten.